Reacties

E?n op de zes laatstejaars haalt eindtermen Nederlands niet (01/07/2011)

Hoe goed zijn achttienjarigen als het op lezen, luisteren en spreken aan komt? De overheid peilde dat bij 4000 leerlingen. De resultaten: op het einde van de derde graad aso-tso-kso bereikt in totaal 83 procent van de leerlingen de eindtermen voor lezen en luisteren.

Moeten we daar vrolijk over doen? De algemene media brengen het nieuws veelal negatief: ?E?n op de zes laatstejaars van het secundair onderwijs in Vlaanderen haalt de eindtermen Nederlands niet. (Gazet Van Antwerpen, deredactie.be ?). De overheid zelf zet een roze bril op: ?Ruim vier op de vijf jongeren zijn op het einde van het secundair taalvaardig genoeg om taken in het dagelijks leven uit te voeren. (klasse.be)?

Mijn mening? Eindtermen zijn en blijven minimumdoelen, je kunt er met deze resultaten dus niet optimistisch over doen. Leraren willen bovendien weten waar het schoentje knelt ?n waarom het knelt. Maar jammer genoeg lees ik nergens, verwonderlijk genoeg zelfs niet in Klasse, een analyse van de resultaten. Nochtans organiseert het ministerie na elke eindtermenpeiling een colloquium met leraren ?n deskundigen die samen die analyse maken. Zo blijkt dat vooral onderwijs begrijpend lezen te kort schiet. Zo kunnen leerlingen wel een tekst lezen en achteraf informatie reproduceren uit die tekst, maar een tekst samenvatten of verbanden leggen met andere informatie lukt ze veel minder goed. Die tekortkomingen starten al in het lager onderwijs en zetten zich door in het secundair. 

Reageer zelf!

Uw reactie (verplicht)


Uw naam (verplicht)


Uw e-mail (verplicht maar zal niet op de website worden getoond)


730 plus 9 = ? (controlecijfer tegen spambots)