01
start
Wat is sprekend leren?
02
wat vind je op deze website?
Lesmateriaal
03
didactische visie
Visie en FAQ
 
feedback
 
contact

SPREKEND LEREN

Wat is sprekend leren?

De term ‘sprekend leren’ zegt het op zich: het is leren door taal zo te gebruiken dat je samen met anderen kennis uitwisselt en opbouwt. Het is wat de Britse onderwijskundige Neil Mercer (Universiteit Cambridge) ‘exploratory talk for learning’ noemt. Zijn volledige onderzoeksgroep is tegenwoordig zelfs met niets anders bezig. Eerder al wees de vooraanstaande Russische leerpsycholoog Lev Vygotsky op het sociale, taalgerichte karakter van leren.

Sprekend leren gebeurt niet automatisch. Willen leerlingen samen leren via taal, dan zijn daar voorwaarden aan verbonden. Een aantal voorwaarden gelden voor groepswerk in het algemeen. Ze gaan over soorten opdrachten, organisatie, structuur en taakverdeling. Maar als dat allemaal oké is, dan moet er zich een gesprek ontwikkelen waarin open, ondersteunende en kritische vragen worden gesteld over een uitdagend onderwerp. Dat leren we niet in de moederschoot en het komt ook niet op terwijl we groeien. Kinderen/jongeren moeten het dus leren op school. Hoe dan kan en welke effecten dit heeft? Daarover kun je meer lezen onder Didactische Visie.