Welkom op Boekenplezier


Aangezien vele cijfers uitwijzen dat jongeren tegenwoordig minder lezen, hebben enkele studenten van de Specifieke Lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen een site ontwikkeld om na te gaan in hoeverre nieuwe media invloed hebben op het leesgedrag van jongeren. We hebben gekozen voor een bestaand boek, namelijk ‘Henna op je huid’ van Dirk Bracke. Hiermee willen we nagaan of het toevoegen van links naar google maps, afbeeldingen en dergelijke de leerlingen aanspoort om meer en grondiger te lezen en of het bijgevolg het leesplezier verhoogt.