Wat is leesplezier?

Lezen: een kwestie van graag en goed

Alarm! In december 2017 pakte de internationale studie Progress in International Reading Literacy Study, (PIRLS) uit met slecht nieuws: de Vlaamse tienjarigen zijn er qua leesbegrip in tien jaar tijd fors op achteruitgegaan. En uit het jongste PISA-onderzoek blijkt dan weer dat onze vijftienjarigen niet graag lezen. Of goed en graag lezen samengaan? Volgens de een wel, volgende ander niet. Maar het is de moeite waard in te zetten op leesplezier én leesvaardigheid tegelijk.

Uit internationaal onderzoek blijkt steeds opnieuw dat leesplezier eenvoudige ingrediënten telt: vrije keuze (‘Ik mag zelf een tekst, boek … kiezen’), intrinsieke motivatie (‘O dit wil ik echt lezen’), identificatie (‘Dat personage zou ik wel willen zijn.’), interactie (‘Ik kan praten over wat we gelezen hebben’) en meesterschap (‘Ik begrijp dit boek, ik weet waarover het gaat’). Onderzoekerspraat, zegt u? Misschien, maar u moet de principes voor de aardigheid eens aan uw eigen leesgewoonten aftoetsen…

Wat leesonderzoekers minder vermelden, is lezen met een E. De E van elektronische media, maar ook de E van emotie. Een projectgroep van de Artesis-Plantijn hogeschool en de Universiteit Antwerpen verbond leesplezier met de e-hype, ontwikkelde vier tools en testte ze uit in de klas. Meer weten: maak kennis met leesplezier en e-hype!