Sprekend leren – Didactische visie

Sprekend leren is een van de meest essentiële en tot nu toe onderbelichte aspecten van groepswerk. Tijdens hun schoolloopbaan moeten leerlingen leren discussiëren, debatteren, presenteren, improviseren, een stukje toneel opvoeren en ga zo maar door. Daartoe moeten ze heel wat vaardigheden in huis hebben. Maar aan die vaardigheden gaat een basisvaardigheid vooraf, waarmee niemand van ons geboren wordt: samen op een efficiënte manier denken/spreken.

In de klas betekent dit dat leerlingen moeten weten wat een zinvolle, opbouwende discussie is en hoe ze daarin zelf actief een rol kunnen hebben. Om te beginnen moeten ze kunnen luisteren. Ze moeten vragen kunnen stellen. En ze moeten argumenten kunnen geven als ze iets beweren. Dit alles kunnen kinderen leren via de didactiek van exploratieve gesprekken. De resultaten hiervan zijn bijzonder positief. Dat bewijst een praktijkonderzoek in vijf Vlaamse lagere scholen dat op 15 juni 2018 aan de Universiteit Antwerpen werd voorgesteld als Doctoraatsproefschrift.